شنبه 25 شهریور 1391, 13:33:00

دانش آموزان پایه سوم ورزش بسکتبال، پایه چهارم ورزش فوتبال و پایه های پنجم و ششم ورزش والیبال را آموزش خواهند دید. ورزشگاه روزبه برای آموزش این عزیزان در نظر گرفته شده است.