شنبه 09 دی 1391, 12:59:00

سومین شورای آموزگاران صبح چهارشنبه 6 / 10 / 91 با حضور کلیه همکاران با قرائت قرآن کریم ساعت 8:30 آغاز گردید. پس از خیر مقدم و تشکر از تلاش همکاران و فعالیت خوب دانش آموزان و قدر دانی از همکاری و حمایت اولیا گرامی از برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش و پرورش مدرسه توسط مدیریت محترم دبستان با توجه به اهمیت جشنواره جابر بن حیان گزارشی از فعالیت‌های سال گذشته ارایه گردید و تاکید شد ضمن برسی نقاط قوت و ضعف کارهای ارایه شده سال گذشته و تاکید مدیریت محترم آموزش و پرورش منطقه 6 مبنی بر توسعه برنامه تحقیق و پژوهش در مدارس ابتدایی از سرکار خانم عیوض پور مدیر سرگروه آموزش منطقه دعوت به عمل آمده بود که با بیانات و توضیحات ایشان در زمینه فوق و تبیین شیوه های مربوطه نسبت به آماده سازی دانش آموزان و اقدام مناسب، آموزگاران توجیه شدند.